Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for NoveVerzie
[3233] 2010-08-26 13:19:58 by MichalPalenik [2.0]
[1972] 2009-06-26 11:38:33 by MichalPalenik
[1960] 2009-06-26 10:07:21 by MichalPalenik
[1959] 2009-06-26 10:06:13 by MichalPalenik
[1958] 2009-06-26 09:58:07 by NickN17
[1562] 2009-03-18 14:22:23 by MichalPalenik
[1557] 2009-03-17 18:20:15 by NickN17
[1556] 2009-03-17 18:19:56 by NickN17
[1226] 2009-02-18 08:48:00 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki