Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for ODBL
[4345] 2012-09-11 22:39:13 by JozefVince
[4344] 2012-09-11 22:38:11 by JozefVince
[4343] 2012-09-11 14:18:44 by MichalPalenik
[3773] 2011-08-30 17:47:59 by MiMiNo [drobná jazyková korekcia]
[3768] 2011-08-30 17:36:34 by nail
[3767] 2011-08-30 17:36:09 by nail
[3762] 2011-08-30 17:34:03 by nail
[3761] 2011-08-30 17:33:35 by nail
[3757] 2011-08-30 17:22:19 by nail
[3756] 2011-08-30 17:22:03 by nail
[3755] 2011-08-30 16:50:47 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki