Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
OSMtracker je aplikácia pre Windows Mobile (napísaná v Microsoft .NET 2.0), primárne určená na zaznamenanie prejdenej trasy s možnosťou vkladania značiek (=waypoint).

Domovská stránka projektu je http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmtracker.

Základné funkcie

- záznam do .GPX
- možnosť vykresľovania zaznamenanej trasy priamo na mape
- podpora sťahovania mapových podkladov (=Tiles) priamo zo servera (je potrebný dátový program na PDA) alebo z vopred stiahnutých mapových podkladov (napr. programom JTileDownloader)
- vopred preddefinované značky, podpora aj hlasových a obrazových značiek, ktoré uľahčujú následné úpravy, napr. v JOSM

Inštalácia

Aplikáciu OSMtracker je možné nainštalovať cez ActiveSync alebo priamo z .CAB archívu. Na Linuxe ostáva iba druhá možnosť.
Postup:
  1. z domovskej stránky zo sekcie Download stiahnuť .CAB archív pre najnovšiu verziu aplikácie.
  2. stiahnutý .CAB archív nakopírovať na pamäťovú kartu (alebo iným spôsobom dostať do PDA, napr. cez Bluetooth)
  3. spustiť inštaláciu dvojklikom na .CAB archív, zvoliť umiestnenie a inštalácia je hotová.

Vybrať umiestnenie Inštalácia hotová
Inštalácia je veľmi jednoduchá, stačí vybrať umiestnenie.

Základné nastavenia

Po spustení OSMtracker sa zobrazí prvá karta Waypoints. V titulkovej lište je nápis NOGPS a stav nabitia batérie. Hlavné menu aplikácie sa zobrazí pri kliknutí na jej ikonu v ľavom hornom rohu (vedľa nápisu NOGPS).

Nastavenia


Všetky nastavenia aplikácie su rozdelené do 6 kariet:

Všeobecné nastavenia Domovský adresár Spôsob komunikácie s GPS Nastavenie záznamu


Po uložení nastavení môžme zvoliť pripojenie GPS cez menu aplikácie, alebo jednoducho celu aplikáciu reštartujeme. Ak je GPS zapnuté, a komunikácia s ním je správne nastavená:

Úvodná obrazovka Waypoints pri pripojenom GPS Mapa zatiaľ bez mapových podkladov Kompletná mapa
Karty Waypoints a Map pri pripojenom GPS.


Prispôsobenie

tbd.

Vlastnú mapu pre TrekBuddy, OziExplorer či OSMtracker ale aj iné mapové aplikácie (nielen) do mobilu si môžete pripraviť pomocou programu MOBAC - Mobile Atlas Creator.


CategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki