Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
výstup http://psc.oma.sk/

Postup importovania PSČ

V changeset-e 4514963 a 12476081 a 14685161 a 26843686 som doplnil tag postal_code do 2645 + 133 + 155 + 193 obcí v SR. Pridal som iba PSČ obci, ktorú som jednoznačne vedel spárovať s obcou v OSM databáze (sedel presný názov a okres, v ktorom je a v celej obci je jedno PSČ).

krok2: skontrolovať ktoré dediny som nevedel spárovať a dopárovať ich

krok3: ulice...

Povolenie

Vzhľadom na to, že ma odpoveď Slovenskej pošty, a. s. na http://wiki.freemap.sk/PostaPSC neuspokojila (vyslovili sa len o povolení použitia zoznamu pre vyhľadávacie služby freemap.sk, o tom, či je možné ich vložiť do openstreetmap.org slovo nepadlo), rozhodol som sa poštu osloviť znovu.

Nižšie je text, ktorý bol Slovenskou poštou* skonzultovaný a schválený:

Vďaka otvorenému prístupu Slovenskej pošty, a. s. je možné využívať:

* - zákaznícky servis a pani V...á (priala si zostať v anonymite), e-mailová komunikácia 23.-26. júna 2009
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki