Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for PostaPSC2
[4919] 2014-12-12 13:39:22 by MichalPalenik
[4889] 2014-11-18 19:29:26 by SanoZ [nova adresa stranky]
[4888] 2014-11-17 14:52:40 by MichalPalenik
[4887] 2014-11-17 14:52:03 by MichalPalenik
[4476] 2013-01-17 16:25:21 by MichalPalenik
[4327] 2012-07-24 22:53:44 by MichalPalenik
[2980] 2010-04-24 23:04:38 by JozefVince
[2979] 2010-04-24 23:03:40 by JozefVince
[2978] 2010-04-24 23:02:30 by JozefVince [typo]
[2977] 2010-04-24 22:52:00 by MichalPalenik
[2975] 2010-04-24 21:27:31 by MichalPalenik [pridané PSČ obcí]
[2974] 2010-04-24 21:21:58 by MichalPalenik [gramatika a formatovanie]
[1980] 2009-07-01 11:32:39 by Jose1711 [link updated]
[1973] 2009-06-29 14:47:38 by Jose1711 [created]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki