Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
1.3. Iné projektyZoznam zaujímavých projektov používajúcich dáta z OpenStreetMap:

Slovenské stránky

zdroj
http://wiki.freemap.sk/OpenStreetMap
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki