Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Návrh značenia ciest v Bratislave


Používanie značenia SSC v (krajských) mestách nemá zmysel:
návrh v Bratislave
highway=trunk:
highway=primary:
highway=secondary:
highway=tertiary:
highway=unclassified:
iné opravy:
zlúčiť na jednu cestu:

Návrh značenie oblastí


Bratislava, spolu s Košicami má dosť blbú legislatívu. Existuje samosprávny kraj, mesto, mestská časť (Petržalka), a časti (Luky I až XXIII). V súčasnom stave toto tag place http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:place nezvláda. Kvôli blbej legislatíve Bratislavy nevidím dôvod meniť pravidlá OSM.

Navrhuje všetko posunút na (iba Petržalka, Ružinov, Nové mesto, Staré mesto, Rača; ostatné nechať pôvodné):
Tým by pribudlo kopu nových objektov: Háje, Lúky, Dvory, Trnáfka, Pošeň, Kramáre, Krasňany, Rendéz, ...
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki