Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TaggingBratislava
[3259] 2010-09-15 23:48:06 by MichalPalenik
[3258] 2010-09-15 23:40:33 by MichalPalenik
[3243] 2010-08-28 22:35:59 by MichalPalenik
[3242] 2010-08-28 21:12:41 by MichalPalenik [snp na trunk]
[3241] 2010-08-26 23:16:09 by MichalPalenik
[3204] 2010-08-07 18:51:28 by MichalPalenik
[3153] 2010-06-29 09:09:51 by MichalPalenik
[3152] 2010-06-26 15:39:11 by MichalPalenik
[3151] 2010-06-26 15:25:32 by MichalPalenik
[3145] 2010-06-20 10:36:20 by MichalPalenik
[3144] 2010-06-14 16:52:57 by MichalPalenik
[3141] 2010-06-10 08:02:36 by MichalPalenik
[3140] 2010-06-09 22:51:47 by MichalPalenik
[3132] 2010-06-04 13:12:16 by MichalPalenik [skomentujte niekto zo západu BA]
[2894] 2010-04-12 17:12:37 by MichalPalenik
[2867] 2010-04-06 14:27:20 by MichalPalenik
[2865] 2010-04-06 10:25:36 by MichalPalenik [trunk]
[2864] 2010-04-06 10:10:59 by MichalPalenik
[2863] 2010-04-06 09:28:25 by MichalPalenik [doplnené trunk]
[2862] 2010-04-06 09:26:16 by MichalPalenik
[2813] 2010-03-22 10:21:05 by MichalPalenik [úpravy nekonzistentností]
[2812] 2010-03-22 10:17:00 by MichalPalenik
[2777] 2010-03-19 16:32:36 by MichalPalenik
[2439] 2009-12-10 11:03:26 by MichalPalenik
[2405] 2009-12-02 17:48:31 by MichalPalenik
[2385] 2009-11-20 20:47:49 by MichalPalenik
[2357] 2009-10-30 16:42:44 by MichalPalenik
[2353] 2009-10-30 14:00:39 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki