Revision [2439]

This is an old revision of TaggingBratislava made by MichalPalenik on 2009-12-10 11:03:26.

 

Návrh značenia ciest v Bratislave


Používanie značenia SSC v (krajských) mestách nemá zmysel:

návrh v Bratislave
highway=primary:
highway=secondary: highway=tertiary:
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki