Revision [2777]

This is an old revision of TaggingBratislava made by MichalPalenik on 2010-03-19 16:32:36.

 

Návrh značenia ciest v Bratislave


Používanie značenia SSC v (krajských) mestách nemá zmysel:

návrh v Bratislave
highway=primary:
highway=secondary: highway=tertiary:
highway=unclassified:
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki