Revision [3145]

This is an old revision of TaggingBratislava made by MichalPalenik on 2010-06-20 10:36:20.

 

Návrh značenia ciest v Bratislave


Používanie značenia SSC v (krajských) mestách nemá zmysel:
návrh v Bratislave
highway=trunk:
highway=primary:
highway=secondary:
highway=tertiary:
highway=unclassified:
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki