Revision [3151]

This is an old revision of TaggingBratislava made by MichalPalenik on 2010-06-26 15:25:32.

 

Návrh značenia ciest v Bratislave


Používanie značenia SSC v (krajských) mestách nemá zmysel:
návrh v Bratislave
highway=trunk:
highway=primary:
highway=secondary:
highway=tertiary:
highway=unclassified:

Návrh značenie oblastí


Bratislava, spolu s Košicami má dosť blbú legislatívu. Existuje samosprávny kraj, mesto, mestská časť (Petržalka), a časti (Luky I až XXIII). V súčasnom stave toto tag place http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:place nezvláda. Kvôli blbej legislatíve Bratislavy nevidím dôvod meniť pravidlá OSM.

Navrhuje všetko posunút na:
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki