Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
19. apríl 2011 - Regionálne počasie aj na http://pocasie.freemap.sk

Aj napriek výpadku niektorých významných dodávateľov dát o počasí, projekt www.freemap.sk stále dodáva aktuálne informácie o počasí na Slovensku. Desiatky vlastných meteorologických staníc prevádzkované dobrovoľníkmi dodávajú dáta o aktuálnej teplote a historický vývoj, niektoré i o vlhkosti a vetre. Nezávislé a voľne dostupné dáta sa ukazujú dôležité najmä pri výpadkoch majoritných dodávateľoch, ktorí môžu centrálne vypadnúť a svoje dáta neposkytujú slobodne ale s rôznymi obmedzeniami.

aktuálne počasie: http://pocasie.freemap.sk , kde je aj návod ako sa pridať


http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2011April, FreemapSlovakia, 19. apríla 2011

O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci aktuálnu voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipedia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, LayerContour vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam Slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki