Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2011April
[3633] 2011-04-19 09:20:27 by MichalPalenik
[3626] 2011-04-19 08:34:26 by MichalPalenik
[3625] 2011-04-19 08:29:07 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki