Revision [3640]

This is an old revision of TlacoveSpravy2011Maj made by MichalPalenik on 2011-05-04 09:47:58.

 

4. mája 2011 - Presné mapy Slovenska naozaj zadarmo!

Popri sčítavaní obyvateľstva SR sa vyskytlo niekoľko problémov s geografickým zaradením osôb na Slovensku. Štatistický úrad SR sa rozhodol použiť zastaralé a nepresné mapy, za ktoré zaplatil nemalú čiastku. Toto je obzvlášť neštastné najmä v období doznievajúcej krizy pri pretrvávajúvich problémoch s verejnými financiami.

FreemapSlovakia už niekoľko rokov zadarmo ponúka vektorové mapy Slovenska, s materským projektom OpenStreetMap aj celého sveta. Podrobnosť týchto máp kolíše v závislosti od regiónu, avšak v spolupráci s mestami, obcami a ich obyvateľmi je možné tieto mapy priebežne dopĺňať a spresňovať. Akékoľvek zmeny sa v rôznych exportoch prejavia veľmi rýchlo, do niekoľko minút až hodín. Príkladom úspešnej spolupráce je napríklad http://casta.freemap.sk/ obce Častá.

Je zarážajúce, že práve Štatistický úrad SR používa statické, nemenné mapy ktoré sú niekoľko rokov staré ak má možnosť použiť aktuálne a najmä ľahko aktualizovateľné mapy celého Slovenska.


http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2011Maj, FreemapSlovakia, 4. mája 2011

O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci aktuálnu voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipedia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, LayerContour vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam Slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki