Revision [2010]

This is an old revision of WishList made by MichalPalenik on 2009-07-02 12:16:47.

 

Nižšie je zoznam funkcionality, ktorú by sme raz radi videli na www.freemap.sk

pre chyby pozri tiež DevBugList a http://mantis.freemap.sk

Zoznam požadovanej funkcionality


Témy vhodné na semestrálna/bakalárske/diplomové práce

Keďže Freemap/OpenStreetMap je slobodný projekt, je veľmi vhodný do akademického prostredia. Tu je niekoľko návrhov možných tém pre študentov (náročnosť jednotlivých bodov je dosť odlišná):
Nevhodné témy:
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki