Revision [2021]

This is an old revision of WishList made by MichalPalenik on 2009-07-04 11:49:06.

 

Nižšie je zoznam funkcionality, ktorú by sme raz radi videli na www.freemap.sk

pre chyby pozri tiež DevBugList a http://mantis.freemap.sk

Zoznam požadovanej funkcionality


Témy vhodné na semestrálna/bakalárske/diplomové práce

Keďže Freemap/OpenStreetMap je slobodný projekt, je veľmi vhodný do akademického prostredia. Tu je niekoľko návrhov možných tém pre študentov (náročnosť jednotlivých bodov je dosť odlišná):
Nevhodné témy:

Elementy ktoré sú použité na Slovensku

#!/bin/sh
for am in `echo 'amenity shop'`; do
		echo "===počet elementov v $am===";
		cat slovakia.osm |grep  "k=\"$am" |sed 's/^[\ a-zA-Z\=\"\<\>]*v="\([a-zA-Z_]*\)[\"\/\>]*/\1/g' |sort -n |uniq -cd| sort -nr
done
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki