Revision [4732]

This is an old revision of freemapKaPor made by nail on 2014-04-24 13:29:02.

 

freemapKaPoR je plugin do Openstreetmap editoru JOSM. Sprístupňuje údaje z katastrálneho portálu SR KaPoR vo vektorovej forme a prevádza ich do formátu OSM.


Inštálacia
Najprv treba pridať tuto URL adresu do zoznamu stránok odkiaľ JOSM sťahuje pluginy

Do zoznamu pluginov pribudne "freemapkapor". Všeobecný postup pre inštaláciu JOSM pluginov

Použivanie
Po spustení JOSM sa objaví nová položka v menu "Kapor". Nové okno obsahuje tlačítko "Export", ktoré exportuje všetky viditeľne body, linie v otvorenom výreze katastrálnej mapy a tlačítko "Budovy", ktoré exportuje všetky viditeľne budovy v otvorenom výreze katastrálnej mapy.

V prípade, že sa znaky s diakritikou nezobrazujú správne (hlavne Mac OS X a Linux) musí sa spúšťať JOSM s dodatočným parametrom -Dfile.encoding=cp1250 . Napríklad:
java -Dfile.encoding=cp1250 -jar josm-tested.jar 


Keď kopírujete dáta z freemapKaPoR pluginu, môže sa vám stat ze skopírujete niektoré časti dva krát. Alebo tieto dáta už môžu existovať v mape. Preto odporúčam používať aj validator plugin na kontrolu dat

Plugin potrebuje minimálne Java verziu 1.6

Stránka a zdrojový kód pluginu
http://sourceforge.net/projects/freemapkapor/

Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki