Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for freemapKaPor
[5039] 2016-02-19 19:52:51 by Jose1711
[5038] 2016-02-19 19:52:31 by Jose1711 [pridana poznamka o kluci freemapkapor.mwfurl]
[5036] 2016-01-28 07:02:10 by Jose1711 [grammar fixes]
[5035] 2016-01-28 05:43:29 by SanoZ
[5034] 2016-01-28 05:42:05 by SanoZ
[5033] 2016-01-27 21:35:56 by Jose1711 [new sites link]
[5031] 2016-01-27 09:35:28 by Jose1711 [pridany odkaz na fork na githube]
[4732] 2014-04-24 13:29:02 by nail
[2892] 2010-04-12 13:12:10 by MilanNobonn [validator]
[2891] 2010-04-12 13:05:18 by MilanNobonn [preklep]
[2866] 2010-04-06 11:24:30 by MilanNobonn [preklep]
[2811] 2010-03-22 10:10:25 by MilanNobonn [minimálna verzia Javy]
[2809] 2010-03-21 17:02:01 by MilanNobonn [freemapKaPor]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki