Revision [5036]

This is an old revision of freemapKaPor made by Jose1711 on 2016-01-28 07:02:10.

 

freemapKaPoR je plugin do Openstreetmap editoru JOSM. Sprístupňuje údaje z katastrálneho portálu SR KaPoR vo vektorovej forme a prevádza ich do formátu OSM.


Inštalácia
Najprv treba pridať túto URL adresu do zoznamu stránok, odkiaľ JOSM sťahuje pluginy

Do zoznamu pluginov pribudne "freemapkapor". Všeobecný postup pre inštaláciu JOSM pluginov

Používanie
Po spustení JOSM sa objaví nová položka v menu "Kapor". Nové okno obsahuje tlačdlo "Export", ktoré exportuje všetky viditeľné body a línie v otvorenom výreze katastrálnej mapy. Druhé tlačidlo "Budovy" exportuje všetky viditeľné budovy v otvorenom výreze mapy.

V prípade, že sa znaky s diakritikou nezobrazujú správne (hlavne Mac OS X a Linux) musí sa spúšťať JOSM s dodatočným parametrom -Dfile.encoding=cp1250 . Napríklad:
java -Dfile.encoding=cp1250 -jar josm-tested.jar 


Keď kopírujete dáta z freemapKaPoR pluginu, môže sa vám stať, že skopírujete niektoré časti dvakrát. Alebo tieto dáta už môžu existovať v mape. Preto odporúčame používať aj validator plugin na kontrolu dát.

Plugin vyžaduje minimálne Java verziu 1.6

Stránka a zdrojový kód pluginu:
https://github.com/FreemapSlovakia/freemapKaPor/tree/master/josmplugin
http://sourceforge.net/projects/freemapkapor/ (podľa všetkého už nie je udržiavaný)

Kataster
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki