Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for freemapSKtopo
[5237] 2017-09-08 22:18:21 by kayle [aktualizácia]
[4980] 2015-05-26 07:27:18 by kayle [uprava textu pre nove generovanie mapy]
[4965] 2015-03-26 12:09:23 by kayle [uprava textu, rozpisanie unicode problemu]
[4964] 2015-03-25 14:05:59 by kayle [problem s edge 1000]
[4692] 2014-04-10 20:09:55 by SanoZ
[4599] 2013-06-13 19:28:40 by kayle [uprava textu]
[4409] 2012-11-12 12:37:13 by kayle [freemapSKtopo opravy]
[4407] 2012-11-12 11:59:53 by JozefVince
[4406] 2012-11-12 11:56:43 by JozefVince
[4405] 2012-11-12 11:55:47 by JozefVince
[4404] 2012-11-12 11:52:39 by JozefVince
[4403] 2012-11-12 11:50:34 by JozefVince
[4402] 2012-11-12 11:47:00 by kayle [freemapSKtopo]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki