Revision [4965]

This is an old revision of freemapSKtopo made by kayle on 2015-03-26 12:09:23.

 

freemapSKtopo

je turistická/cyklo mapa vytvorená z dát projektu OpenStreetMap určená pre navigačné zariadenia značky Garmin. Inštrukcie pre operačný systém Windows sú nižšie. Inštrukcie pre MacOS X nájdete na FreemapGarminMacOSX tejto stránke.

Poznámka: zariadenie Edge 1000 a GPSMaps 64 (prípadne ďalšie) nezobrazujú mapu. Mapa používa unicode pre ukladanie znakov a tieto zariadenia s tím majú problém. Pokiaľ Vám zariadenie píše, že je "mapa zamknutá", stiahnite si freemapSKtopo.gmapsupp.latin1.zip a postupujte podľa návodu nižšie.
Viac na anglickom Garmin fóre.

Inštalácia pre Windows

Prvá možnosť je za pomoci programov MapSource alebo BaseCamp, dodávaných spolu so zariadením.
  1. Stiahnite si zo stránky http://download.freemap.sk/garmin mapu freemapSKtopo.exe (obsahuje windows inštalátor pre MapSource/BaseCamp).
  2. Po spustení sa Vás inštalátor opýta, kam mapu uložiť a aký štýl mapy si želáte použiť. Máte na výber štýl turistický a cyklo. Sú viac menej rovnaké, len pri turistickom sú výraznejšie turistické značky a pri cyklo zas cyklistické značky.
  3. Pripojte zariadenie k PC a spustite MapSource
  4. Vyberte si freemapSKtopo mapu, upravte mierku zobrazenia tak, aby ste videli celé Slovensko
  5. Vyberte "nástroj mapy" a vyklikajte si ktoré oblasti chcete mať v zariadení (toto sa môže opakovať viac krát a pre rôzne mapy, stačí len zvoliť inú mapu a vyklikať na nej oblasti). Naľavo by ste mali vidieť (záložka Mapy) ako pribúdajú vybrané oblasti.
  6. Kliknite na "Odoslať do zariadenia"
  7. HOTOVO

Zmena štýlu

Pri windows inštalátore je na výber turistický alebo cyklo vzhľad. Zmeniť sa to momentálne dá iba pri inštalácií. Ak ste ale zdatnejší v práci s počítačom, stačí ísť do priečinka c:\garmin\maps\freemapSKtopo\ (ak ste menili inštalačnú cestu, zmeňte si ju podľa potreby) a skopírujte
Ďalšou možnosťou ako dostať mapu do zariadenie je použiť súbor gmapsupp.img. Tento obsahuje mapu celého Slovenska s turistickým vzhľadom. Tento postup je možné použiť aj v prípade ak nie ste majiteľom počítača s OS Windows.
  1. Stiahnite si zo stránky http://download.freemap.sk/garmin mapu freemapSKtopo.gmapsupp.zip.
  2. Rozbaľte zip súbor. (Obsahuje gmapsupp.img a informacia.txt)
  3. Súbor gmapsupp.img stačí nakopírovať do zariadenia do priečinku Garmin alebo na pamäťovú kartu, tiež priečinok Garmin. Ak už máte taký súbor a obsahuje inú mapu odporúčame si pôvodnú mapu zazálohovať v počítači. Pokiaľ sa nejedná o staršie Garmin zariadenie, tak je možné používať aj viac img súborov súčasne. Stačí ak stiahnutý gmapsupp.img premenujete na napr. freemap.img a tento súbor uložíte do priečinka Garmin.

Upozornenie na záver

Mapa, ako mnohé ďalšie voľne dostupné mapy, je pripravená neoficiálnymi nástrojmi, ktoré nie sú výrobcom zariadení Garmin podporované.
Tu uvedený postup je bez záruky a aj v prípade, že budete postupovať presne podľa neho nezaručujeme, že sa s Vaším zariadením nič nestane. Ak sa predsa len stane ponechajte si všetky kúsky čo Vám ostanú.

Vylúčenie zodpovednosti
Poskytovateľ mapových podkladov (Freemap Slovakia) nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví, smrť následkom úrazu, stratu orientácie, alebo finančné straty spôsobené použitím mapových podkladov, ani nepresnosťou, prípadne chybou v poskytovaných mapových podkladoch.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki