info Chcem pomôcť mapám


FreemapSlovakia je komunitný portál, preto sa jeho rozvoj odvíja od aktivít a ľudí, ktorí sa do nich zapájajú a ktorí ho podporujú.

Sú rôzne spôsoby ako sa môžete zapojiť:
Email: freemap@freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki