Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for zoznamSaSZ
[3742] 2011-08-12 19:04:19 by nail
[3741] 2011-08-12 19:03:52 by nail
[3740] 2011-08-12 19:03:28 by nail
[3739] 2011-08-12 14:32:31 by nail
[3734] 2011-08-12 14:11:19 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki