Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [700]

This is an old revision of AkviziciaDat made by MichalPalenik on 2008-12-23 19:02:25.

 

Existujuce zdroje dat


Nové zdroje dát (návrhy a idei)


Wikipédia
Dáta na Wikipédii majú aj súradnice, čo umožňuje ich zakomponovanie do mapy. Získať sa dajú nasledovne (sql dump má okolo 75MB):

wget http://toolserver.org/~kolossos/wp-world/pub_C_geo_id.sql.gz
echo "set names utf8;" > data.sql
zcat pub_C_geo_id.sql.gz >> data.sql
echo "drop table if exists pub_C_sk;
 create table pub_C_sk as select * from pub_C_geo_id where Country='SK';" >> data.sql
for lang in `head -n 50 pub_C_geo_id.sql |grep Titel| sed 's/\`[\w a-zA-Z0-9\(\)\s\_\t]*\,//i'| sed 's/[\s]*\`//'| grep -v 'sk'|grep -v en`
do
	echo "alter table pub_C_sk drop column $lang;" >> data.sql;
done;
cat data.sql | mysql databaza


Doplniť na mapu sa asi tiež dajú...

Licenčné podmienky

Čo sa týka prípustnosti použitia GlobCover dát v OSM z právnej stránky, táto otázka asi ostane otvorená prinajmenšom dovtedy kým OSM nezfinalizuje svoje vlastné licenčné podmienky. Momentálne (začiatok r. 2008) prebieha na túto tému v OSM diskusia.

OSM licenčné podmienky: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Licence_Type/Idea2

GlobCover licenčné podmienky http://ionia1.esrin.esa.int/news/_faq.asp?id=35

Priklad konverzie

ukazka konverzie bitmapy do vektoroveho formatu
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki