Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3707]

This is an old revision of AkviziciaDat made by nail on 2011-08-12 12:04:40.

 

DatoveZdroje Existujúce zdroje dát


Nové zdroje dát (návrhy a idei)


Možné zdroje dát (nepoužívať na prekreslovanie!!!)


Nepovolene zdroje (nikdy nepoužívať !!!)


Licenčné podmienky

Čo sa týka prípustnosti použitia GlobCover dát v OSM z právnej stránky, táto otázka asi ostane otvorená prinajmenšom dovtedy kým OSM nezfinalizuje svoje vlastné licenčné podmienky. Momentálne (začiatok r. 2008) prebieha na túto tému v OSM diskusia.

OSM licenčné podmienky: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Licence_Type/Idea2

GlobCover licenčné podmienky http://ionia1.esrin.esa.int/news/_faq.asp?id=35

Priklad konverzie

ukazka konverzie bitmapy do vektoroveho formatu
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki