Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
<?php
// cim vacsie cislo, bezpecnejsie
$hg_safety = array('motorway' => -1, 'trunk' => -1, 'primary' => 0,'secondary' => 1,
    'tertiary' => 2,'unclassified' => 4,'residential' => 4,'service' => 5,'living_street' => 6);

// cycleway, footway, pedestrian, track/path maju 7
$footways = array('footway', 'cycleway','pedestrian', 'path', 'track', 'briddleway', 'steps', 'platform');
// primary*

// nacitava sa
$hg_s2 = array(
    "lanes > 1 and oneway = 'yes'" => -2,
    "lanes > 2 and oneway != 'yes'" => -2,
    "width < 4 and width != '' and lanes = 1" => +1,
    "lanes:width < 3 and oneway = 'yes'" => +1,
    "lanes:width > 4 and oneway = 'yes'" => +1,
    //"cycleway = 'sharrow'" => +1,
    "cycleway = 'lane'" => +1,
    "cycleway = 'track'" => 4,
    "bicycle = 'designated'" => 4,
    //"oneway = 'yes'" => 1,
    "maxspeed <= 30" => 1,
    //"maxspeed <= 40" => 1,
    "oneway:bicycle = 'no'" => 1,
    "maxspeed >= 60" => -3,
    "traffic:class >= 1" => -1, "traffic:class >= 2" => -1,
    "traffic:class <= -1" => 1, "traffic:class <= -2" => 1,
    "railway = 'tram' and bicycle = 'yes'" => 6,
    "motor_vehicle = 'no' or motor_vehicle = 'private'" => 4,
    "( access = 'no' or access = 'private' ) and ( bicycle != 'yes' )" => -5,
    "( access = 'no' or access = 'private' ) and ( bicycle = 'yes' )" => 5,
    "access = 'destination'" => 2,
    "bicycle = 'no'" => -10,
    "noexit = 'motor_vehicle'" => 2,
    "cycleway:buffer > 0.4" => 2
);

// ak sa prekryva s MHD : -1
// ak sa prekryva s cyklotrasou : +1

// cim vascie cislo, tym rychlejsie, autove cesty su rychle
// zaporne cislo neozbrazuje
$speed_1 = array('footway','pedestrian','path', 'briddleway', 'steps', 'platform');
$speed = array( // iba v footway
    "segregated = 'yes'" => +1,
    "width >= 3.5" => +2,
    "highway = 'pedestrian'" => -1,
    "highway = 'steps'" => -2
);
// inak je speed 2, teda rychle

// cim vacsie cislo, pohodlnejsie
// smoothness
$hg_comfort = array('excellent' => 3,'good' => 2,'intermediate' => 1,
'bad' => -1,'very_bad' => -2,'horrible' => -3,'very_horrible' => -4);


// surface
$hg_s3 = array(
    "asphalt" => 1, "concrete" => 1,
    "paved" => 1, "paving_stones" => 0, "sett" => 0,
    "tarmac" => 1,
    "wood" => 1,
    "compacted" => 0, "dirt" => 0, "fine_gravel" => 0, "grass" => -1, "gravel" => 0, "ground" => 0,
    "ice" => -1, "sand" => -1, "unpaved" => 0,
    "cobblestone" => -1, "cobblestone:flattened" => 0, "concrete:plates" => 0
    );

// ine
$hg_s4 = array(
    "highway = 'steps'" => -2,
    "railway = 'tram'" => -1
    );

?>
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki