Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Tato stranka je pomockou TODO pre programatorov a grafikov. Oproti WishList WishListu, ktory obsahuje skor zelania uzivatelov. Tu na tejto stranke su prevazne chyby a blizke TODO z realneho nasadenia a vyvojovej verzie. Nakolko bezime z rezime priebezneho vykladania vyvojovej verzie, tak sa to toci okolo nej.. Samozrejme bugy najdene v ostrej verzii maju podla uvazenia vacsiu prioritu.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb32.png) Prosim Vas ak mozete postupne sa preorientujte na http://mantis.freemap.skTodo

Programovacie

Graficke prace
Graficke prace - komentare

Rendering


Done (casova postupnost)

pre ďalšie hotové veci pozri DevBugListHistory
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki