Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5085]

This is an old revision of DiSKInstallConfigure made by Jose1711 on 2016-08-21 13:34:07.

 

Konfigurácia

DiSK:

 1. vytvoriť adresár, kde budú uložené súbory:
  mkdir -p /opt/freemap
  cd /opt/freemap
 2. stiahnuť kód zo SVN:
  svn --username disk --password disk co http://www.freemap.sk/svn/freemap/FreemapSlovakiaDiSK disk1
 3. skopírovať freemapdiskclient.conf.linux do freemapdiskclient.conf:
  cd disk1
  cp freemapdiskclient.conf.linux freemapdiskclient.conf
  a zmeniť v ňom riadok na:
  WorkingDirectory=/tmp/disk1/
 4. skopírovať authentication.conf.example do authentication.conf a nastaviť prihlasovacie údaje (registrovanie/reset hesla):
  DiSKUsername=meno.priezvisko%40server.sk
  DiSKPassword=tajneHeslo

Tip

Ak chceme mať spustených viac DiSK inštancií (maximálne 1 DiSK na 1 fyzické CPU jadro):
 1. skopírovať existujúceho klienta:
  cd /opt/freemap
  cp -r disk1 disk2
  cd disk2
 2. v súbore freemapdiskclient.conf zmeniť:
  WorkingDirectory=/tmp/disk2/
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki