Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiSKInstallVerify
[5309] 2018-12-27 13:01:44 by MiMiNo [aktualizácia tiles k 26.12.2018]
[5109] 2017-02-15 14:33:34 by MiMiNo [pridanie automatickej aktualizácie]
[4553] 2013-03-30 21:14:16 by MiMiNo [doplnené vzorové obrázky]
[4543] 2013-03-30 18:42:10 by MiMiNo [ini formátovanie]
[4539] 2013-03-30 18:26:43 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki