Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4977]

This is an old revision of FAQ made by MiMiNo on 2015-05-25 21:14:43.

 

Často kladené otázky

Otázka: Kedy sa zakreslené zmeny v OSM.org prejavia na freemap.sk?
Odpoveď: Proces Renderovanie renderovania na freemap.sk je zložitejší ako na osm.org, preto sa zmeny prejavia najskôr na budúci deň. Ak si zmeny zakreslil dnes, zajtra ráno (cca o 6:00) sa spustí renderovanie všetkých zmien na území Slovenska vykonaných za predchádzajúci deň a okolo 9:00 začínajú byť prvé zmeny viditeľné na mape. V závislosti od množstva zmien by mali tvoje zmeny byť viditeľné do večera na z12-z14, a do ďalšieho rána aj na z15. Vrstva z16 má najnižšiu prioritu, preto sú na nej zmeny viditeľné so značným oneskorením, ktoré spôsobuje aktuálna implementácia spájania jednotlivých podkladov do výsledných tiles.

Otázka: Niektoré zmeny vidím na mape, ale iné stále chýbajú, kde nastala chyba?
Odpoveď: Treba vziať do úvahy, že nie všetky dáta sa zobrazujú na každom zoom-e (napr. chodníky na z12). Špecifickým prípadom je zobrazenie názvu alebo POI, ktoré sa spracovávajú len raz za dlhší čas, viď popis Renderovanie renderovania (úplne naspodu).

Otázka: Uplynulo už pár dní a moje zmeny nie sú (alebo len čiastočne) viditeľné na mape, čo s tým?
Odpoveď: Najprv treba vymazať cache webového prehliadača a obnoviť stránku s mapou. Ak zmeny stále nevidno, zostáva už len kontaktovať diskusnú skupinu slovenskej OSM komunity.

Otázka: Ako nahlásiť chyby v renderovaní / chýbajúce dáta na mape freemap.sk?
Odpoveď: Najjednoduchšia možnosť je poslať email na našu diskusnú skupinu, a uviesť:
  1. odkaz na osm.org pre danú oblasť (kde je možné vidieť dané zmeny)
  2. odkaz na freemap.sk pre danú oblasť
  3. krátky popis, čo konkrétne chýba
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki