Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Často kladené otázky

Otázka: Kedy sa zakreslené zmeny v OSM.org prejavia na freemap.sk?
Odpoveď: Proces renderovania na freemap.sk je zložitejší ako na osm.org, preto sa zmeny prejavia najskôr na budúci deň. Ak si zmeny zakreslil dnes, zajtra ráno (cca o 6:00) sa spustí renderovanie všetkých zmien na území Slovenska vykonaných za predchádzajúci deň a okolo 9:00 začínajú byť prvé zmeny viditeľné na mape. V závislosti od množstva zmien by mali tvoje zmeny byť viditeľné do večera na z12-z14, a do ďalšieho rána aj na z15. Vrstva z16 má najnižšiu prioritu, preto sú na nej zmeny viditeľné so značným oneskorením, ktoré spôsobuje aktuálna implementácia spájania jednotlivých podkladov do výsledných tiles.

Otázka: Niektoré zmeny vidím na mape, ale iné stále chýbajú, kde nastala chyba?
Odpoveď: Treba vziať do úvahy, že nie všetky dáta sa zobrazujú na každom zoom-e (napr. chodníky na z12). Špecifickým prípadom je zobrazenie názvu alebo POI, ktoré sa spracovávajú len raz za dlhší čas, viď popis renderovania (úplne naspodu).

Otázka: Uplynulo už pár dní a moje zmeny nie sú (alebo len čiastočne) viditeľné na mape, čo s tým?
Odpoveď: Najprv treba vymazať cache webového prehliadača a obnoviť stránku s mapou. Ak zmeny stále nevidno, zostáva už len nahlásiť nám chybu.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki