Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [127]

This is an old revision of FinderSamples made by JozefVince on 2008-03-23 21:00:35.

 

V súčasnosti je možné vyhľadávať mestá (obce) a ulice. Ulicu je umožnené hľadať v konkrétnom meste, alebo vo všetkých.
Príklady hľadania:
Je možné zadať aj neúplné názvy ulíc, napr. Svatop, alebo neúplné názvy miest a obcí napr. Lucen. Je potrebné zadať aspoň 3 znaky. Kombinácia neúplných názvov ulíc a zároveň miest a obcí nevráti žiadne výsledok.

Vyhľadávanie nerozlišuje diakritiku a veľké/malé písmená.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki