Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FinderSamples
[5276] 2017-09-09 20:40:13 by kayle [aktualizácia]
[2059] 2009-07-09 16:06:02 by MalenkI [unified with translated page]
[2056] 2009-07-09 15:51:32 by MalenkI [typo]
[2048] 2009-07-09 12:41:05 by MalenkI [fixed typo]
[2047] 2009-07-09 12:40:21 by MalenkI [added Link => angliski]
[1283] 2009-02-22 19:19:36 by JozefVince
[133] 2008-03-23 21:30:01 by JozefVince
[130] 2008-03-23 21:07:58 by JozefVince
[128] 2008-03-23 21:05:47 by JozefVince
[127] 2008-03-23 21:00:35 by JozefVince
[106] 2008-03-21 13:09:45 by NickN17
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki