Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [133]

This is an old revision of FinderSamples made by JozefVince on 2008-03-23 21:30:01.

 

V súčasnosti je možné vyhľadávať mestá (obce) a ulice. Ulicu je možné hľadať v konkrétnom meste, alebo vo všetkých.

Je možné zadať aj neúplné názvy ulíc, napr. Svatop, alebo neúplné názvy miest a obcí napr. Lucen. Je potrebné zadať aspoň 3 znaky.
Kombinácia neúplných názvov ulíc a zároveň miest alebo obcí nevráti žiadne výsledok.

Príklady hľadania:
Ak vyhľadávanie vráti jeden presný výskyt, na mape sa zobrazí vyhľadané miesto. Pokiaľ vyhľadávanie vráti viac výsledkov, je možné z výsledného zoznamu kliknutím vysledok zobraziť na mape.


Vyhľadávanie nerozlišuje diakritiku a veľké/malé písmená.
PlaceFinder Vyhľadávanie | SiteStart Úvod
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki