Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4822]

This is an old revision of FreemappreLocus made by kayle on 2014-06-23 10:47:00.

 

Freemap pre Locus

Rozšírenie pre aplikáciu Locus Map (android) pridáva rôzne služby poskytované portálom Freemap Slovakia. Väčšina poskytovaných služieb pokrýva iba územie Slovenska.

Inštalácia

Cez Google play ako iné aplikácie.

Pozor!
Nie je to samostatná aplikácia, preto je potrebné mať nainštalovaný Locus Map Free alebo Locus Map Pro.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki