Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemappreLocus
[5013] 2015-09-12 11:51:32 by MichalPalenik
[4970] 2015-05-19 07:19:43 by kayle [úprava textu, pridanie linkov]
[4822] 2014-06-23 10:47:00 by kayle [vytvorenie stranky]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki