Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for GarmipMapCompilation
[4237] 2012-04-01 19:30:17 by MartinZdila
[4236] 2012-04-01 19:30:03 by MartinZdila
[4235] 2012-04-01 16:18:46 by MartinZdila
[4234] 2012-04-01 16:16:44 by MartinZdila
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki