Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4500]

This is an old revision of HomePage made by kayle on 2013-03-11 19:07:48.

 


Vitajte na našom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Najbližšie aktivity


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/users16.png)
Každý druhý pondelok v mesiaci organizujeme pravidelné stretnutia v bratislavskom centre. MappingEvening Viac info >>
V utorky máme pravidelné prednášky na Prírodovedeckej fakulte UK. GisFns1 Viac info >>>

Portál freemap.sk


Tvorba mapy


Čo ponúkame


Prihláste sa na odber príspevkov OpenStreetMap Slovakia (Google Groups)
Email:
Prezrite si archív
Ak používate IM klienta s podporou Jabber/GTalk, pripojte sa k Jabber diskusnej skupine freemap@conf.netlab.cz, kde Vám radi pomôžeme s problémami pri mapovaní, zodpovieme Vaše otázky alebo prediskutujeme návrhy na zlepšenie.
Ak nič také nepoužívate, môžete použiť web klienta a komunikovať priamo cez prehliadač.


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki