Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Ako na GPS

Pár krát som o tom hovoril aj písal a keďže obsah sa zdal byť pár ľuďom užitočný a vychádza aj z vlastnej skúsenosti, napíšem na túto tému par riadkov:
V čase keď sa ešte predával Garmin 10 prijímač so SIRF II čipom, bluetooth-om a vstavanou Li-Ion baterkou za dnes už brutálny peniaz som si našetril a kúpil taký zázrak.

S radosťou som ho dovliekol domov, spároval s PDAčkom... no a nefunguje, nič to nerobí - nastalo prvotné sklamanie... neostávalo nič iné ako bádanie a google.

Postupne som o tom čítal a skúšal no a záver ako eliminovať to sklamanie je nasledovný (všeobecne aplikovateľný na GPS a iné satelitné systémy vrátane autonavigácií).

Ako spustiť GPS prijímač, aby robil to čo očakávame?

  1. zober svoje GPS von, ak možno tak tam, kde nie je blízko železná konštrukcia, výškové budovy a je dobrý výhľad na nebo ~ čím viac neba je tým lepšie
  2. polož prijímač na stabilné podložku, zapni GPS a skús sním vôbec nehýbať
  3. čakaj, kým "chytí 3D fix"
  4. čakaj ďalších 30 sekúnd až 2 minútky
  5. finito - môžeš začať používať GPS

Par slovami odôvodnenie každého kroku

  1. GPS funguje tak, že prijíma signál (údaje, predovšetkým čas z atómových hodín, číslo satelitu a jeho presnú polohu ) z viacerých satelitov, ktoré sú umiestnené na obežnej dráhe okolo Zeme. Príjem signálu negatívne ovplyvňujú prekážky (budovy, hustá vegetácia) alebo odrazy ( kovové konštrukcie mostov, armovanie budov) a v neposlednom rade do istej miery aj počasie, výhľad na čo najväčšiu časť čistého jasného nebo bez prekážok sa blíži z ideálnym podmienkam
  2. Po zapnutí GPS prijímača v ňom začnú prebiehať celkom zložité výpočty ktorých úlohou je kalibrovať prijímač tak, aby dával čo najlepšiu informáciu o polohe. Ak bol prijímač dlhšie vypnutý skôr ako začne kalibrácia, čaká sa na príjem balíčka informácií, ktoré obsahujú polohy všetkých GPS satelitov vo vesmíre - táto informácia sa vysiela raz za 5 min - toto sa volá aj studený štart (ono je to trochu zložitejšie - nájdite si o tom niekde čosi na nete :P). V skratke v tejto fáze štartovania môžete hlavne pomalým nepravidelný pohybom prijímaču sťažiť kalibráciu tak, že sa to nepodarí vôbec, alebo to bude trvať dlho (10 -15 min) a GPS vám bude ukazovať polohy s veľkou chybou
  3. Keď GPS prijíma dostatočne silný signál z 3 satelitov dokáže určiť súradnice polohy na zemi - tomu hovoríme 2D fix. Pridaním ďalšieho satelitu GPS začne ukazovať, že má 3D fix a k polohe pridá aj informáciu o nadmorskej výške, pridávaním ďalších satelitov sa môže (ale nemusí) presnosť polohy zlepšovať.
  4. aj keď GPS už kričí, že vie kde je, vyššie spomínaná kalibrácia ešte prebieha a upresňujem sa. Pravdou je, že GPS sa samo-kalibruje stále, no pred fixom a chvíľu po ňom je tá kalibrácia citlivejšia a tým je ju možné pohybom ľahšie "pokaziť", to je vlastne dôvod prečo zapnúť - nehýbať a počkať ešte chvíľu.

Poznámky

Ak nemôžete z nejakého dôvodu dodržať tento postup, môžete očakávať horšiu presnosť, dlhší čas, kým GPS začne ukazovať polohu.
Zo skúsenosti viem, že najhoršie je zapnúť GPS počas intenzívnej chôdze.
Ak zapínate GPS v aute alebo na bike-u, a máte možnosť ísť v jednom smere po rovine, konštantnou rýchlosťou, pár minút kým sa prijímač skalibruje je to ten lepší prípad.
Ak ste v lese alebo v zastavanej oblasti stratili fix, alebo Vám GPS pozícia začne divne poskakovať, máte problém so silou prijímaného signálu alebo s odrazmi. Ak toto poskakovanie ale strata signálu trvá dlhšie (niekoľko minút), väčšinou je lepšie nájsť "nebo" a absolvovať body 1 až 5 úplne odznova.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki