Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [748]

This is an old revision of HowToHelp made by NickN17 on 2009-01-01 08:45:43.

 

Zbieranie GPS logov

Obkreslovanie z landsatu

Vylepsenie renderovacich pravidiel

Vyvoj jadra a novych funkcii
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki