Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

info Chcem pomôcť mapám


FreemapSlovakia je komunitný portál, preto sa jeho rozvoj odvíja od aktivít a ľudí, ktorí sa do nich zapájajú a ktorí ho podporujú.

Sú rôzne spôsoby ako sa môžete zapojiť:
Email: freemap@freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki