Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [776]

This is an old revision of HowToHelp made by NickN17 on 2009-01-01 09:58:53.

 

Ako pomôcť

Zmapuj okolie svojho bydliska. Úroveň do akých detailov záleži len na tebe.

Keď sa chceš k nám pridať, prihlás sa do diskusnej skupiny. Napiš nám, dáme ti postupy a rady ako na to.

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki