Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

info Ako používať mapu


Posun mapy Zmena mierky Trvalý odkaz
V pravom dolnom rohu je hyperlinka, ktorá zodpovedá aktuálnemu výrezu. Po skopírovaní ju tak možno odložiť pre budúce použitie, alebo poslať emailom.
GPS súradnica
Aktuálna suradnica myši je zobrazená v pravom dolnom rohu
Vrstvy
Výber vrstiev je v hornej časti obrazovky. Môžete si vybrať z preddefinovaných máp, alebo vyberať vrstvy po jednej.
SiteStart Späť na začiatok
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki