Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
24/07/2008

pritomni

didoa, Mesi, nickn17, lacika, Tatoo, Greatrix, ja_no, radyo, VladoLC

diskutovane temy:

  1. NavrhMenu
  2. info pre novych ludi

Sumar


Kompletny prepis chatu


IRCseansy20080724Log
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki