Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Images
[1624] 2009-03-23 21:50:01 by JozefVince
[1623] 2009-03-23 21:48:48 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki