Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Pozor! Služba už nie je aktívna

Kataster Extract (TMS)

Podarilo sa urobit extrakt údajov z katastrálneho portálu a tieto údaje sú dostupné cez TMS a WMS službu.

Pre prístup pomocou TMS (rýchlejší ako KatasterWMS WMS), treba do JOSM zadať
tms:http://www.freemap.sk/tms/kapor2_201105/
tms:http://www.freemap.sk/tms/kapor2/
tms:http://www.freemap.sk/tms/kapor2_201205/
tms:http://www.freemap.sk/tms/kapor2_201210/

Data z kapor2_201105 boli stiahnuté v máji 2011 a sú novšie ako data kapor2 (z apríla 2010). Podobne ďalšie položky.

Význam zafarbenia/Legenda

KLADPAR legenda

ZAPPAR legenda

Katastrálne úrady SR zatial nepreniesli do digitalnej podoby všetky údaje. Preto treba počítať s tým, že WMS bude zobrazovať veľké nezmapované územia.

Okresy SR

Košice z WMS
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki