Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2581]

This is an old revision of LayerAllInOne made by JozefVince on 2010-01-20 12:46:28.

 

URL nastaviť pre zdroj štvorčekov/kachličiek pre tieto aplikácie - http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BNp/z/x/y
napr.
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420 (štvorček základnej mapy doplnený o farebne turistické značky a vrstevnice)
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421 - tieňovaný reliéf + vrstevnice s názvami miest a obci

Význam písmen v požiadavke.
Na poradí písmen záleží - vrstvy sa prekladajú presne v poradí v akom sú zadane vrstvy (písmenka) zľava doprava t.j. ak zadáte RVN znamená, že cez reliéf sa preložia vrstevnice a cez ne ešte vrstva z názvami.

LayerPublicTransport
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki