Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapové podklady na FreemapSlovakia

Mapové podklady sú z vektorových OpenStreetMap prevedené na rastrové pomocou DiSK-u. Projekcia dát je Mercator a adresárová štruktúra je rovnaká ako TMS.

Syntax:
http://(a|b|c|d).freemap.sk/type/zoom/x/y /vráti jpeg/
http://(a|b|c|d).freemap.sk/type/zoom/x/y.png /vráti png/
http://(a|b|c|d).freemap.sk/type/zoom/x/y.jpeg /vráti jpeg/

Príklad (turistická mapa):
 (image: http://a.freemap.sk/T/12/2242/1420.jpeg)
http://a.freemap.sk/T/12/2242/1420.jpeg

Type:
* A Autoatlas
* T Turistika (vrát. náuč, vrstevnice, reliéfu)
* C Cyklo (všetko čo turistika - cyklo miesto turistiky)

Ak máte záujem o ďalšie pod-vrstvy, kontaktujte nás.

Renderovanie na požiadanie ALLINONE

Prístup na AllInOne sa overuje kľúčom, pretože táto funkcia nadmerne zaťažuje náš server.

Syntax:
http://aio.freemap.sk/type/zoom/x/y?k=key
http://aio.freemap.sk/type/zoom/x/y.png?k=key

AllInOne je mikro-jadro, ktoré spája a renderuje vrstvy. Preddefinované sú tieto vrstvy-sety (type):
* A Autoatlas (vrát. adresy)
* T Turistika (vrát. náuč, vrstevnice, reliéfu, adresy)
* C Cyklo (všetko čo turistika - cyklo miesto turistiky)
* K bežkárska mapa (oficiálne a inak známe trasu pre bežkárov)
* X voliteľné vrstvy

Formát TYPE:
Voliteľné vrstvy:

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki