Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3167]

This is an old revision of LayerAllInOne made by NickN17 on 2010-07-19 09:06:25.

 

URL nastaviť pre zdroj štvorčekov/kachličiek pre tieto aplikácie - http://tiles.freemap.sk/A/z/x/y
napr.
 (image: http://tiles.freemap.sk/T/12/2242/1420)
http://tiles.freemap.sk/T/12/2242/1420 (turistická mapa)

Príklady URL:
http://tiles.freemap.sk/type/zoom/x/y
http://tiles.freemap.sk/type/zoom/x/y.png /vráti inteligentne png/
http://tiles.freemap.sk/type/zoom/x/y?k=key
http://tiles.freemap.sk/type/zoom/x/y.png?k=key

AllInOne je mikro-jadro, ktoré spája a renderuje vrstvy. Preddefinované sú tieto vrstvy-sety (type):
* A Autoatlas (vrát. adresy)
* T Turistika (vrát. náuč, vrstevnice, reliéfu, adresy)
* C Cyklo (všetko čo turistika - cyklo miesto turistiky)
* O Letecká
* X volitelné vrstvy

Formát TYPE:

Voliteľné vrstvy:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki